SBS HAKKINDA

İyi bir lise, devamında iyi bir lisans programı ve sonunda kaliteli bir yaşam için iyi dönülmesi gereken bir viraj: Seviye Belirleme Sınavı.

Evet, SBS’nin tam tanımını bu şekilde verebiliriz. Bu noktada yapılması gereken hersey içinde başvurulabilecek yegâne kılavuz: NİŞANTAŞI DERSHANESİ !

SBS, 8. sınıfın sonunda yapılan, çocuklarımızın hayata başlangıcındaki önemli adımlardan biridir. Seviye Belirleme Sınavı ile amaç öğrenciye en iyi lise eğitimini verecek okulun kazanılmasını sağlamaktır. Bu yolla öğrenci esas amaç olan; dilediği üniversiteyi ve arzuladığı mesleği elde edebilmek için kendine en iyi eğitimi verebilecek olan kuruma girmeye çalışacaktır.

SBS’nın hazırlığına erken başlanması önemli noktalardan biridir. Öğrenci, erken yaştan itibaren düzenli çalışma alışkanlığını kazanırsa SBS’nda başarılı olabilme oranı önemli derecede yükselecektir. Erken başlamanın diğer bir önemli yanı ise öğrencinin çalışmaya alışmasıdır.

Özellikle SBS’na hazırlıkta velilerin de üzerine düşen ciddi görevler vardır. Bu görevlerin başında, öğrencilere verilen ödev ve çalışmaların mümkün olduğunca evde takip edilmesi ve öğrencinin danışmanı ile bu bilgilerin paylaşılması gelmektedir. Veliler öğrencilere karşı daha yapıcı şeklide davranırken, ev içerisinde disiplini hiçbir zaman elden bırakmamalıdırlar.

SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS):

SBS 8. sınıflara uygulanan liselere giriş sınavıdır. Bu sınavda öğrencilere 5 test uygulanır. Bu testler Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ile Yabancı Dil testlerini kapsamaktadır. Her testin puan katsayısı farklıdır;

Dersler Katsayılar
Türkçe 4
Matematik 4
Fen Bilimleri 3
Sosyal Bilgiler 3
Yabancı Dil 1

Dersler Soru Sayıları
Türkçe 25
Matematik 25
Sosyal Bilgiler 25
İngilizce 25